CityVisionMagazine

Eveniment de informare „Dezvoltarea Economiei din regiunea Sud Muntenia prin implicarea tinerilor NEETs în societate – NEET NO MORE”

: S.C. WARD ASHBY STUDIO S.R.L. în parteneriat cu S.C. GRANT BOX CONSULTING S.R.L. a organizat primul eveniment de informare și recrutare din cadrul proiectului „Dezvoltarea Economiei din regiunea Sud Muntenia prin implicarea tinerilor NEETs în societate – NEET NO MORE”.

Evenimentul de informare și recrutare a fost organizat în orașul Oltenița și avut in vedere informarea tinerilor NEET din acesasta localitate. Experții din cadrul proiectului au prezentat detaliile, activitățile și beneficiile grupului țintă din cadrul proiectului. Ca urmare a organizării acestui eveniment, experții prezenti au notat datele de contact ale tinerilor și-au exprimat dorința de a se înregistra ca grup țintă, urmând să fie contactați pentru înscriere în proiect.

Proiectul „Dezvoltarea Economiei din regiunea Sud Muntenia prin implicarea tinerilor NEETs în societate – NEET TO MORE” este implementat de S.C. WARD ASHBY STUDIO S.R.L., în calitate de beneficiar, în parteneriat cu compania de consultanță în accesare de finanțări nerambursabile GRANT BOX CONSULTING S.R.L..

Proiectul are cod SMIS 154910 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman – POCU 2014-2020, Axa prioritară 1, Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri”/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2.

Obiectivul general al proiectului constă îndezvoltarea și implementarea unui ansamblu de măsuri și acțiuni concrete privind creșterea nivelului de ocupare si îmbunătățirea competențelor pentru grupul țintă: tineri NEETs cu nivel de ocupare A, B, C și D și vârste între 16 și 29 de ani, înregistrați și profilați la SPO (Serviciul Public de Ocupare), cu rezidența în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia.

În cadrul proiectului „NEET TO MORE” se derulează un program de mediere pe piața muncii, diverse programe de formare profesională și un program de formare antreprenorială cu următoarele scopuri:

Valoarea totala a contractului de finanțare este de 4.932.354,95 lei din care fi-nanțarea nerambursabila totala este de 4.649.695,09 lei echivalentă cu 96,93 % din valoarea totală eligibilă aprobată. Proiectul se desfășoară în regiunea Sud Muntenia până la data de 31.12.2023 și are ca grup țintă 371 de persoane, respectiv tineri din categoria NEETs: Not in Employment, Education or Training.