CityVisionMagazine

Editura Publisol lansează Colecția FeminIN – 10 capodopere ale literaturii române

Editura Publisol marchează începutul primăverii prin lansarea unei colecții de romane dedicate femeii. Colecția FeminIN cuprinde zece cărți de referință ale literaturii române. O pleiadă de personaje care, de două secole încoace, au canonizat o anumită viziune asupra femeii și feminității.

Iubita, Ingenua, Inaccesibila, Mama, Fiica, Soția, Gospodina, Adulterina – tipuri umane care, în operele reunite în această colecție, capătă concretețe în măsura în care corespund unui anumit „ideal de feminitate“ stabilit ex cathedra de bărbați.

Studii introductive semnate de 10 critici literari și tineri cercetători

 Studiile cu care se deschid toate volumele colecției încearcă să deconstruiască această imagine care s-a perpetuat în literatura română, propunând, în același timp, și noi chei de lectură. Scopul e ca operele trecutului să se poată reconecta, în măsura posibilului, atât cu prezentul literaturii, cât și cu realitatea socială.

Romanele sunt analizate din mai multe perspective contemporane: feminism, gender gap, poziția femeii în literatură și în societate, care dintre aceste romane reușesc să-și depășească epoca printr-o anumită viziune curajoasă (feminism in nuce, pro-capitalism, activism social sau chiar politic în sens larg etc.), viziune socială (săraci, burghezi, capitalism, industrializare etc.), toleranță etnică, actualitate literară și relevanță socială, literatură de consum vs. capodopere, analizarea modalităților prin care aceste romane au ajuns să constituie viziunea canonică asupra femeii în literatura română și, prin aceasta, în societatea românească, ce rămâne actual din aceste cărți și ce e de domeniul istoriei literare sau a mentalităților etc.

Primul carte din colecția FeminIN publicată de editura Publisol, este reprezentată de romanul Ioanade Anton Holban. Prefața cărtii purtând semnăturaDaianei Gârdan.

Recuperată târziu ca operă importantă a canonului interbelic, Ioana este poate cartea cea mai proustiană – adaptată la fondul și la tramele autohtone – dintre toate romanele cu astfel de ambiții scrise de prozatorii români în epocă. Romanul e o excepție în literatura noastră, propunând un personaj feminin cu atribute bine individualizate, ce e mai degrabă un agent activ (nu pasiv) în cadrul cuplului protagonist. În plus, Holban reușește să scoată parțial povestea Adulterinei din cadrele strâmte și clișeizate ale literaturii vremii. Ioana marchează un moment experimental și este un vârf al proustianismului românesc.”,Daiana Gârdan.

Cărțile din Colecția FeminIN nu au fost alese întâmplator. Sunt cele mai importante opere din literatura română cu personaje centrale femei. Așadar toate cele 10 carti ar trebui să nască o serie de întrebări în mintea cititorului. De la viziunea pe care scriitorii români au avut-o asupra femeii, la inferioritatea acesteia în fața bărbatului, până la viziunea socială a autorilor români. Zece lecturi esențiale care ne vor ajuta să descoperim cât de actuale sunt operele literaturii romane.

 “Scris sub formă de jurnal și publicat în 1933, Adela e considerat unul dintre cele mai bune romane de analiză psihologică ale literaturii noastre. A fost conceput în perioada în care reverberații ale romanului modernist din Occident se simțeau încă și la noi. Adela e una dintre multele cărți în care personajul principal feminin există aproape doar ca proiecție a imaginației sau ca anexă a celui masculin.

Acesta nu e un roman de dragoste. Pentru că nu propune o imagine reală a iubirii, fie ea și neîmplinită, și pentru că lipsește total înțelegerea părții feminine, pe care doar o ghicim. E important, măcar pentru noile generații de cititori, ca romane precum cel de față să fie citite într-o cheie care să-i ajute să descifreze anumite stereotipuri privitoare la feminitate care s-au perpetuat și care, în prima jumătate a sec. al XX-lea, reprezentau norma.”, Cătălina Stanislav semnează prefața romanului Adela de Garabet Ibraileanu.

Roman experimental metafizic, Adam și Eva iese în evidență prin universul ficțional întru totul coerent și simetric, în care metempsihoza funcționează ca principiu esențial.Dihotomii precum bine/rău sau sacru/profan fuseseră consumate narativ în perioada în care Liviu Rebreanu își scria romanul, dar mitul complementarității androginice continuă să producă ficțiune și astăzi, absorbit în cultura de masă și constant reinventat, figurând adesea ca unica abatere de la cinism și cartezianism a protagoniștilor.Romanul acesta este un bun studiu de caz pentru a înțelege felul în care se raporta România interbelică la unele geografii și epoci prea puțin familiare, dar și pentru a observa care erau strategiile reconstructive ale lui Rebreanu.”, Maria Chiorean în prefața romanului Adam și Eva de Liviu Rebreanu.

Colecția FeminIN publicată de editura Publisol, cuprinde următoarele titluri: Ioana de Anton Holban; Rusoaica de Gib Mihăescu; Mara de Ioan Slavici; Adela de Garabet Ibrăileanu; Adam și Eva de Liviu Rebreanu; Patimi de Sofia Nădejde; Dona Alba de Gib Mihăescu; Jocurile Daniei de Anton Holban; Femei de Mihail Sebastian și Chira Chiralina de Panait Istrati.

“Ioana” de Anton Holban, primul roman din colecția FeminIN va fi lansat joi, 4 Martie, urmând ca restul cărilor din serie să apără săptămânal.

Colectia FeminIN poate fi cumpărată de pe site-ulbooksaveur.com și din rețelele de librarii din toată țara, la prețul de 24.99 lei / Per o carte.